Đăng nhập

Hà Nội: Chung cư xây dựng trái phép, trách nhiệm thuộc về ai?

Thực tế cho thấy các sai phạm không hề nhỏ nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại và câu hỏi "Trách nhiệm thuộc về ai" ...

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM