Đăng nhập

Ai đang âm thầm thâu tóm dự án “đất vàng” Thủ đô?

Hàng trăm dự án đang chào bán trên thị trường, nhưng chỉ có khoảng 10% nằm ở khu trung tâm. Những thương vụ thành công cũng chỉ nằm trong 10% số dự án này.

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM